Gửi lúc: 22/01/2018 10:40:41
Bookmark and Share

Cơ yếu Công an Nhân dân tổng kết năm 2017 và triển khai công tác năm 2018

Ngày 19/01/2018, tại Hà Nội, Cục Cơ yếu, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cơ yếu Công an nhân dân năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ, các Hệ Cơ yếu. Phía Cục Cơ yếu Bộ Công an có đồng chí Thiếu tướng Đào Mạnh Tuấn, Cục trưởng cùng cán bộ, chiến sĩ Cơ yếu Công an nhân dân.

Năm 2017, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và viễn thông, vấn đề bảo mật, an toàn thông tin đang diễn biến phức tạp. Việc để lộ, lọt thông tin bí mật nhà nước có chiều hướng gia tăng với mức độ nghiêm trọng. Điều đó đã đặt ra cho lực lượng Công an nói chung và Cơ yếu Công an nhân dân (CAND) những nhiệm vụ nặng nề. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng Cơ yếu CAND, công tác cơ yếu CAND 2017 được triển khai hiệu quả; Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Công tác đào tạo xây dựng đội ngũ luôn được quan tâm.... Năm 2017, nhiều tập thể và cá nhân của Cơ yếu Công an đạt thành tích xuất sắc, đã được Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ khen thưởng với nhiều hình thức.


  Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trao Bằng khen cho cán bộ Cơ yếu Công an đạt thành tích xuất sắc năm 2017

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Đào Mạnh Tuấn, Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Công an nhấn mạnh: trong thời gian qua, Đảng Ủy, Lãnh đạo Cục luôn quan tâm tới công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ, phối hợp với các cơ sở đào tạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cơ yếu CAND.

Về chương trình công tác năm 2018, đồng chí cho biết, Cục sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Tăng cường quản lý nhà nước về cơ yếu, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Cơ yếu, Luật An toàn thông tin mạng, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã; Tổ chức kiện toàn bộ máy lực lượng Cơ yếu CAND, tiếp tục triển khai đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020; Đặc biệt là bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy công tác và chiến đấu của lực lượng CAND….


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận, biểu dương những kết quả của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ của Cục Cơ yếu Bộ Công an đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí chỉ đạo, trong thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cơ yếu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và lực lượng Cơ yếu CAND nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 10-NQ/ĐUCA ngày 08/01/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 01/CT-BCA-V11 ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2018; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác Cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để triển khai thực hiện trong CAND; cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được đề cập trong Nghị quyết, Chỉ thị để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với đặc điểm tình hình và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, đồng chí Trưởng ban Đặng Vũ Sơn cũng đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Cơ yếu CAND đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí đề nghị, năm 2018, Cục Cơ yếu Bộ Công an cần tiếp tục đoàn kết, phát huy các thành tích đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời, cần tham mưu tốt hơn cho Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và Bộ Công an trong công tác quản lý Nhà nước về cơ yếu; Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Công an thực hiện nghiêm Kết luận số 13-KL/TW ngày 24/4/2017 của Ban Bí thư; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ để đảm bảo an toàn, bí mật tuyệt đối trong hệ thống mạng liên lạc cơ yếu; Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy CAND, cần tham mưu để Ban Cơ yếu Chính phủ có thể chỉ đạo đầy đủ, chặt chẽ theo đúng quy định của Luật Cơ yếu; Triển khai tốt Luật Cơ yếu, Luật An toàn thông tin mạng, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước; Làm tốt công tác lãnh đạo, giáo dục chính trị, tư tưởng; Đảm bảo tích cực, chủ động trong tham mưu đề xuất về công tác cơ yếu, chú trọng đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu trước mắt và lâu dài.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Nhật Minh