Gửi lúc: 25/09/2016 08:05:31
Bookmark and Share

Việt Nam sẽ hỗ trợ Lào lập tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Theo thỏa thuận ghi nhớ hợp tác mới được ký kết, thời gian tới, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia Việt Nam sẽ hỗ trợ Trung tâm Internet Lào xúc tiến thành lập tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (Root CA) quốc gia của Lào.

                            Lễ ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa NEAC và LANIC có sự chứng kiến của                                        Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Bộ BCVT Lào Thansamay Kommasith 

Thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) và Trung tâm Internet Lào (LANIC) được Giám đốc NEAC Lã Hoàng Trung và Giám đốc LANIC Keovisouk Solaphom ký kết ngày 19/9/2016 tại Lào. Chứng kiến Lễ ký có Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lào Thansamay Kommasith.

Với thỏa thuận ghi nhớ hợp tác có hiệu lực trong 2 năm kể từ ngày 19/9/2016, NEAC và LANIC thống nhất sẽ hợp tác, hỗ trợ để thúc đẩy thành lập Root CA quốc gia Lào thuộc LANIC, Bộ Bưu chính Viễn thông Lào.

Cụ thể, theo thỏa thuận ghi nhớ hợp tác, trong thời gian tới, NEAC sẽ có trách nhiệm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về thành lập, vận hành Root CA quốc gia và cơ sở hạ tầng khóa công khai của Việt Nam, bao gồm: chia sẻ khung pháp lý và các quy định về Root CA quốc gia Việt Nam, cung cấp thông tin về hệ thống kỹ thuật liên quan đến Root CA quốc gia Việt Nam, cung cấp thông tin về cơ chế thu phí của Root CA quốc gia Việt Nam và các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, NEAC cũng sẽ tư vấn cho LANIC trong việc xây dựng văn bản pháp luật, các quy định và hệ thống kỹ thuật để thành lập, quản lý và phát triển Root CA quốc gia Lào và thị trường chữ ký số ở Lào.

Về phía LANIC, cùng với việc chia sẻ thông tin về hiện trạng phát triển CNTT của Lào, trách nhiệm của Trung tâm này còn là: nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của NEAC để xây dựng Root CA quốc gia Lào, hạ tầng khóa công khai quốc gia và các chức năng liên quan thuộc LANIC, Bộ Bưu chính Viễn thông Lào; cử cán bộ kỹ thuật sang làm việc ngắn hạn tại NEAC. Đồng thời, LANIC cũng có trách nhiệm hỗ trợ việc thực hiện liên thông giữa Root CA quốc gia Lào với Root CA quốc gia Việt Nam và Root CA quốc gia của các nước ASEAN khác.

TH (theo Mic.gov.vn)