Gửi lúc: 01/09/2017 10:44:33
Bookmark and Share

Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 23/8/2017, Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Mười tuyên truyền viên là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực Đảng ủy Ban đã tham gia Hội thi.

Đồng chí Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trao Cờ cho các đơn vị tham gia Hội thi

Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Nguyễn Đăng Đào, Bí thư Đảng ủy Ban, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ nhấn mạnh, Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng những giá trị to lớn của phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; gắn tuyên truyền phong cách Hồ Chí Minh với những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ.

Các nội dung chủ yếu về phong cách Hồ Chí Minh được xác định trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được đưa vào chủ đề của cho các bài thi gồm: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn; Phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; Phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; Phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; Phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; Phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương.

Tại Hội thi,các tuyên truyền viên đã mang đến những bài tuyên truyền phong phú, được chuẩn bị kỹ lưỡng, sáng tạocác chủ đề mà Ban tổ chức đã xác định. Đồng thời,các tuyên truyền viên đã có nhiều cách thể hiện sinh động và có tính thuyết phục cao. Sau mỗi phần thi, các tuyên truyền viên đều nhận được những câu hỏi và đánh giá của Ban giám khảo.

Kết thúc cuộc thi,Ban giám khảo và Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho các tuyên truyền viên: giải Nhất thuộc về Đảng ủy Trung tâm Công nghệ thông tin và giám sát An ninh mạng; Hai giải Nhì thuộc về Đảng ủy Học viện Kỹ thuật mật mã và Chi bộ Tạp chí An toàn thông tin; Ba giải Ba được trao cho:Đảng ủy M951, Đảng ủy Cục Cơ yếu Đảng-Chính quyền,Chi bộ Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã; Bốn đơn vị nhận giải Khuyến khích gồm các Đảng ủy: Văn phòng, Viện Khoa học - Công nghệ Mật mã, Công ty 129 và Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trao giải Nhất và giải Nhì

Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ đã thành công tốt đẹp và đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đây là hoạt động chính trị nhằm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Kế hoạch 346-KH/ĐUB ngày 01/12/2016 của Đảng ủy Ban Cơ yếu Chính phủ.

Nguyễn Ngoan - Bích Thủy