Gửi lúc: 11/10/2017 09:33:11
Bookmark and Share

Hướng đến minh bạch hóa công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày 6/10/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo – Triển lãm Tài chính Việt Nam (Vietnam Finance 2017) lần thứ 14 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công: Chiến lược và giải pháp công nghệ thông tin”.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Bộ Tài chính, Thông tin và Truyền thông; đại diện một số cơ quan, đơn vị từ các Bộ, ngành Trung ương, các ngân hàng…. Sự kiện do Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG Vietnam) tổ chức. 


Quang cảnh Hội thảo -Triển lãm Tài chính Việt Nam 

Ngày 21/6/2017, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, tạo hành lang pháp lý quan trọng bảo đảm tất cả các loại tài sản công đều được quản lý chặt chẽ, hiệu quả; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công; khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả gắn với việc huy động các nguồn lực của xã hội, để tạo lập nguồn lực tài chính đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội; từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài sản công, phát triển dịch vụ về tài sản công theo cơ chế thị trường trên cơ sở đảm bảo quyền sở hữu toàn dân về tài sản.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và các giải pháp số hóa trong hoạt động nghiệp vụ quản lý tài sản công, nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về tài sản công… nhằm cung cấp công cụ hữu ích trong việc quản lý và minh bạch hóa công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Thứ trưởng đề nghị các đại biểu và diễn giả thảo luận và làm rõ ba vấn đề: 

Thứ nhất, làm rõ những tồn tại, hạn chế về chính sách, nghiệp vụ quản lý tài sản công; kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT và giải pháp về ứng dụng CNTT trong việc xây dựng và quản lý CSDLQG về tài sản công; những khó khăn thách thức đối với phát triển CSDLQG về tài sản công; yêu cầu đặt ra để phát triển CSDLQG về tài sản công ở Việt Nam.
 
Thứ hai, các xu hướng ứng dụng CNTT trong phát triển CSDLQG về tài sản công; quản lý tài sản công; kinh nghiệm, xu hướng các nước về việc nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý tài sản công. 

Thứ ba, thảo luận các giải pháp, chính sách khuôn khổ thể chế, các giải pháp về công nghệ trong phát triển CSDLQG về tài sản công để nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công.

Vietnam Finance 2017 là diễn đàn để các nhà quản lý, hoạch định chính sách, nhà khoa học và các chuyên gia CNTT trong và ngoài nước chia sẻ về chính sách, các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Hội thảo diễn ra với ba phiên, với các chủ đề: Tổng quát hoạt động quản lý, sử dụng tài sản công ở Việt Nam; Cơ chế chính sách và các hoạt động nghiệp vụ quản lý tài sản công; Cơ sở dữ liệu quản lý tài sản công và sự gắn kết với CSDLQG tài chính.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, CNTT đã nêu các xu hướng ứng dụng CNTT trong việc phát triển CSDLQG về tài sản công; những kinh nghiệm về quản lý, nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý tài sản công. Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến nhằm thay đổi những cơ chế, chính sách, các giải pháp về công nghệ để phát triển CSDLQG về tài sản công, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. 

Song song với Hội thảo, đã diễn ra triển lãm giới thiệu những sản phẩm, giải pháp CNTT hiện đại, tối ưu trong quản lý tài sản công.

Nguyễn Ngoan