Gửi lúc: 07/08/2015 17:16:00
Bookmark and Share

Đại hội Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng 6/8/2015, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Cơ yếu Chính phủ đã khai mạc. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng và gần 160 đại biểu thuộc các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ.

Trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Ban do Đồng chí Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Bí thư đảng ủy, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trình bày tại Đại hội có nêu rõ: Trong 5 năm qua, Ban cơ yếu Chính phủ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về Cơ yếu; Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo ngành với nhiều biện pháp đột phá; Hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang được bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống; Thực hiện tốt công tác xây dựng, tuyên truyền phổ biến Luật Cơ yếu và và hoàn thiện hệ thống văn bản về Cơ yếu; Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị số 41- CT/TƯ, Luật Cơ yếu và quy hoạch tổng thể phát triển ngành Cơ yếu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Tham gia các văn bản luật liên quan tới lĩnh vực; Nghiên cứu, sản xuất, đưa vào sử dụng nhiều sản phẩm mật mã của ngành Cơ yếu với công nghệ tiên tiến; Công tác xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật được chú trọng, tình hình chấp hành nội quy, quy định của Ban và ngành đi vào nề nếp; Cơ sở vật chất của các cơ quan, đơn vị được tăng cường với nhiều nguồn vốn khác nhau; Chế độ, chính sách của cán bộ, nhân viên luôn được quan tâm, đời sống cán bộ, nhân viên được cải thiện và ổn định; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được giữ vững và tăng cường; Công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới. Tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Ban ổn định, đoàn kết, thống nhất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Bí thư Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2010-2015, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đọc báo cáo Chính trị tại Đại hội.

Phương hướng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ; Xây dựng Ban Cơ yếu Chính phủ và Ngành Cơ yêú Việt nam tiến lên chính quy, hiện đại; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt ba khâu đột phá về xây dựng nguồn nhân lực và đẩy mạnh hoạt động Khoa học - Công nghệ, sản xuất sản phẩm mật mã; Xây dựng các cấp ủy, chi bộ, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch chụp ảnh cùng đoàn Đại biểu Đại hội Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Chủ nhiệm TCCT đánh giá: 5 năm qua, Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ lần thứ VIII đã đề ra. Trong đó, nổi bật là thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý Nhà nước về công tác cơ yếu; Bảo đảm các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang được bí mật, chính xác, kịp thời; Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các chương trình, đề án thuộc quy hoạch tổng thể phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Triển khai có hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cơ yếu…

Thiếu tướng Đào Quốc Trị, Bí thư Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Đại hội.

Đề cập đến phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ cần tập trung quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị hàng đầu của ngành cơ yếu là bảo vệ tuyệt mật thông tin của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương. Vì vậy, phải chú trọng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nhận thức sâu sắc về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để từ đó làm cho mọi cán bộ, đảng viên, nhân viên nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, phòng, chống có hiệu quả, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; Nâng cao năng lực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quản lý Nhà nước về công tác cơ yếu; Đề xuất cơ chế phối hợp giữa Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan của Bộ Quốc phòng phù hợp với Luật Cơ yếu.

Cùng với đó, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cũng chỉ rõ: Ban Cơ yếu Chính phủ cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tập trung vào các giải pháp công nghệ; Tích cực tham gia vào các chương trình phát triển khoa học, công nghệ trọng điểm của quốc gia; chủ động đề xuất cơ chế đặc thù xây dựng đội ngũ cán bộ; Tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có chế độ đãi ngộ phù hợp, khuyến khích được sự say mê nghiên cứu, sáng tạo, gắn bó với ngành; Quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, có trình độ giỏi về công nghệ mật mã; Xây dựng và phát triển Ban, ngành cơ yếu hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại Hội.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ khóa IX gồm 17 đồng chí. Thiếu tướng Đào Quốc Trị, Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ được bầu là Bí thư Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và thông qua nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Hồng Phương – Bích Thủy