Gửi lúc: 24/12/2009 14:02:34
Bookmark and Share

Trao Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự

Ngày 23/12/2009, được sự ủy quyền của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã đã tổ chức lễ trao Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự cho Công ty Panasonic Communication Việt Nam.

 

Đây là doanh nghiệp đầu tiên được cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 73/2007/NĐ-CP ngày 08/5/2007 của Chính phủ về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước và Thông tư hướng dẫn số 08/2008/TT-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ Nội vụ.
Theo Giấy phép, Panasonic Communication Việt Nam sẽ được sản xuất, kinh doanh loại thiết bị thanh toán đầu cuối dùng cho mạng viễn thông, sử dụng trong lĩnh vực thanh toán ngân hàng (sử dụng tại các siêu thị, cửa hàng…). Các sản phẩm này áp dụng các tiêu chuẩn mật mã như: Thuật toán mã hóa dữ liệu RSA, AES, Triple DES; Hàm băm SHA-1, SHA-2, MD4, MD5…
Việc cấp phép cho công ty Panasonic cũng như các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự khác nhằm đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự vào khuôn khổ các quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người sử dụng sản phẩm này.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Vinh Tú - Cục trưởng Cục QLKTNVMM, Ban Cơ yếu Chính phủ đã nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động quản lý nhà nước về mật mã dân sự và vai trò của các doanh nghiệp trong việc phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động này.
Thay mặt cho Công ty Panasonic, ông Watanabe Takashi - Tổng Giám đốc Công ty đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc giải quyết các thủ tục cấp phép và tin tưởng rằng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của mình, Công ty sẽ đáp ứng các điều kiện sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự theo quy định và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự.

Hương Ly

Bài viết khác