Gửi lúc: 17/05/2017 15:54:20
Bookmark and Share

Mã hóa có xác thực dựa trên hàm băm WhirlBob

Việc xây dựng một thuật toán mã hóa có xác thực hoàn chỉnh và an toàn dựa trên các hàm băm đang là vấn đề được rất nhiều chuyên gia mật mã quan tâm. Một số thuật toán mã xác thực thông báo như HMAC (Hash-based Message Authentication Code) và CMAC (Cipher-based Message Authentication Code) đã được nghiên cứu và công bố. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học mã thám, một số thuật toán đã bộc lộ nhiều vấn đề mất an toàn và tồn tại lỗ hổng trong xác thực. Từ đó, đòi hỏi phải xây dựng các thuật toán đảm bảo được cả nhu cầu bảo mật và xác thực.Hiện nay, NIST đang tổ chức cuộc thi tuyển chọn thuật toán mã hóa có xác thực mang tên Ceasar [1]. Trong đó, thuật toán Whirlbob do các tác giả Markku-Juhani O. Saarinen, Billy B. Brumley đề xuất đã được lọt vào vòng 2 của cuộc thi. Bài báo này trình bày tổng quan về mã hóa có xác thực; thuật toán mã hóa có xác thực WhirlBob và đánh giá độ an toàn của thuật toán WhirlBob.

Xem toàn bộ bài báo tại đây

Đinh Tiến Thành, Phạm Quốc Hoàng, Cao Minh Tuấn - Học viện Kỹ thuật mật mã