Gửi lúc: 07/12/2017 15:42:42
Bookmark and Share

Giới thiệu về thuật toán mã hóa có xác thực hạng nhẹ ACORN trong cuộc thi CAESAR

ACORN là thuật toán mã hóa có xác thực hạng nhẹ. Thuật toán có cấu trúc mã dòng và được thiết kế dựa trên các thanh ghi dịch phản hồi tuyến tính.

Bài báo này sẽ trình bày tổng quan về thuật toán, một số đặc trưng an toàn và hiệu suất thực thi của thuật toán ACORN.

Chi tiết bài báo xem tại đây.

Đinh Tiến Thành, Nông Ngọc Hoàng