Gửi lúc: 30/12/2008 16:02:34
Bookmark and Share

Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ làm việc với Ủy ban Quốc phòng - An ninh và Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Trong khuôn khổ chương trình xây dựng Luật Cơ yếu, ngày 20/12/2008, Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và Đại diện ban soạn thảo Luật cơ yếu đã có buổi làm việc với Ủy ban Quốc phòng - An ninh (UB QP-AN), Ủy an Pháp Luật của Quốc hội và Vụ QP-AN thuộc Văn phòng Quốc hội.


Đến dự có đ/c Trần Đình Nhã - Phó chủ nhiệm UB QP-AN, đ/c Nguyễn Kim Khoa p- Phó chủ nhiệm UB QP-AN, đ/c Ngô Tự Nam, -Phó chủ nhiệm ủy ban Pháp luật và các đồng chí thuộc Uỷ ban QP-AN, Vụ QP-AN, các đ/c Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, đại diện Ban soạn thảo Luật Cơ yếu.
Nội dung buổi làm việc thảo luận những vấn đề xung quanh quan điểm xây dựng Luật và cấu trúc đề cương Luật Cơ yếu.
Các ý kiến đều nhất trí rằng nội dung của Luật phải kế thừa được Pháp lệnh Cơ yếu và thể chế hóa những quan điểm của Đảng đối với hoạt động Cơ yếu được thể hiện trong Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị về hoạt động Cơ yếu, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội khi đất nước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó các nội dung trong Luật phải bảo đảm tính tập trung, thống nhất, liên thông. Để xây dựng dự án Luật Cơ yếu phải ưu tiên đầu tư các nguồn lực và huy động sự tham gia của các chuyên gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Sau buổi làm việc này, Ủy ban An ninh- quốc phòng của Quốc hội đã có kế hoạch khảo sát về thực trạng tình hình tổ chức thực hiện Pháp lệnh Cơ yếu, những tồn ại, khoa khăn vướng mắc tron việc thi hành Pháp lệnh, đề xuất kiến nghị xây dựng Luật Cơ yếu nhằm phục vụ UB QP-AN thẩm tra dự án Luật.

Kim Phượng

Bài viết khác