Gửi lúc: 01/09/2015 09:33:00
Bookmark and Share

Hơn 700 website bị tấn công

Theo thống kê từ Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), hơn 700 website tại Việt Nam bị tấn công chỉ trong 7 ngày đầu tiên của tháng 8/2015.


Thống kê số lượng website Việt Nam bị tấn công trong thời gian từ ngày 1 đến 7/8/2015

Trong số các website bị tấn công, có 18 website thuộc các Bộ, ngành, cơ quan nhà nước đã bị tấn công chiếm quyền điều khiển và thay đổi giao diện. Hình thức tấn công chủ yếu thay đổi giao diện (deface).VNCERT ghi nhận và phát hiện 357 trường hợp sự cố tấn công thay đổi giao diện trên toàn quốc. Sau khi kiểm tra, VNCERT gửi 274 yêu cầu điều phối đến các đơn vị liên quan.Tính đến ngày 7/8, có 169 website đã được khắc phục sự cố, còn lại 188 trường hợp chưa khắc phục. 

Đặc biệt, trong các trường hợp nêu trên, VNCERT ghi nhận 66 tên miền có địa chỉ IP máy chủ đặt tại Việt Nam bị tấn công chiếm quyền điều khiển và thay đổi giao diện do hacker Trung Quốc gây ra.

VNCERT cho biết đã yêu cầu điều phối khẩn cấp tới các ISP và các đơn vị liên quan để phối hợp xử lý sự cố ngay sau khi phát hiện, phân loại, phân tích, thống kê và đánh giá tính chất sự cố.

Cùng thời gian này, VNCERT cũng ghi nhận được 183 trường hợp liên kết website bị chèn mã độc, trong đó có một đơn vị thuộc cơ quan nhà nước. VNCERT cũng cho biết, mới chỉ có 54 trường hợp bị tấn công được bóc gỡ, còn lại 129 trường hợp chưa được gỡ bỏ.

HL (Theo VNCERT)