Gửi lúc: 05/01/2009 15:02:34
Bookmark and Share

Công bố 10 sự kiện Thông tin- truyền thông tiêu biểu

Ngày 31/12/2008 Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố 10 Sự kiện nổi bật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2008, bao gồm các sự kiện sau:

VINASAT-1, vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam; Bưu chính hoạt động độc lập;Tăng cường kỷ cương trong hoạt động báo chí, xuất bản; Nghị định 97/2008/NĐ-CP về Internet, bước phát triển về quản lý Internet; Công bố đánh giá, xếp hạng website các Bộ, địa phương;Trên 1.200 tỷ đồng được đầu tư, xây dựng và duy trì mạng lưới cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; Năm 2008 là năm phát triển cao nhất số lượng trạm BTS;Quốc hội thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại được thành lập và đi vào hoạt động;Thống nhất một giá cước điện thoại nội hạt trên toàn quốc.

Thế Hảo

Bài viết khác