Gửi lúc: 24/07/2015 16:15:34
Bookmark and Share

TPBank nhận chứng chỉ an toàn thông tin

Ngày 7/7, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) đã được TUVRheiland (tổ chức quốc tế uy tín chuyên đánh giá cấp chứng chỉ ISO cho nhiều tổ chức trong nước và quốc tế) cấp chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013.Ông Frank Michael Juettner, Tổng giám đốc TUV Rheiland Việt Nam nhận định, TPBank là một trong số ít ngân hàng đi đầu trong việc triển khai một cách đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin nói chung cũng như an toàn thông tin nói riêng. TPBank đã triển khai thành công dự án PCI DSS và HTML 5 cho dự án công nghệ Internet banking và đầu tư rất lớn vào cơ sở hạ tầng để đảm bảo sự tuân thủ cao nhất đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Với việc áp dụng chứng chỉ ISO/IEC 27001:2013, TPBank muốn khẳng định cam kết phát triển hệ thống thông tin của ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế để phục vụ tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về an toàn thông tin và chất lượng sản phẩm dịch vụ. Việc áp dụng ISO/IEC 27001:2013 sẽ giúp TPBank xác định các rủi ro công nghệ thông tin và thiết lập các quy trình kiểm soát để có một hệ thống hoạt động thông suốt, an toàn từ khâu triển khai đến quá trình vận hành đồng thời đảm bảo tính minh bạch và sự tin tưởng của các khách hàng và đối tác, nâng cao uy tín của TPBank.

HL (theo Vietnam+)