Gửi lúc: 26/07/2016 09:33:14
Bookmark and Share

Hội thảo ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tại Quảng Nam

Sáng 20/7/2016, Sở Thông tin - truyền thông Quảng Nam phối hợp với Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức hội thảo triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước. Tham dự có ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Ông Vũ Ngọc Thiềm, Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ.Với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT và mạng Internet hiện nay đã làm thay đổi căn bản các hoạt động trong đời sống xã hội. Trong đó, việc ứng dụng chữ ký số, chữ ký điện tử trong các cơ quan nhà nước là nhu cầu cần thiết trong các giao dịch trên môi trường mạng, nhằm phục vụ công tác cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Bên cạnh đó, việc triển khai ứng dụng chữ ký số, chứng thực số có hiệu quả còn đảm bảo an toàn tin cậy cho các giao dịch điện tử phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của các cơ quan nhà nước.

Tại Hội thảo các đại biểu được nghe các báo cáo tham luận do Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền trình bày như: Tình hình lộ lọt thông tin bí mật trong các cơ quan nhà nước thời gian gần đây và nhiệm vụ của ngành Cơ yếu Việt Nam; Tổng quan về chữ ký số và hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; Một số văn bản quy định về quản lý sử dụng, quy trình và thực tế triển khai chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước. 

Các đại biểu đã được Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm chứng thư số đồng thời trao đổi, thảo luận và được giải đáp những vấn để liên quan đến việc triển khai và ứng dụng chữ ký số. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh cho biết, thời gian qua, việc triển khai ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, từng bước đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thực hiện quy trình điện tử trong chỉ đạo, điều hành, quản lý của cơ quan nhà nước đặt ra vấn đề về bảo đảm an toàn thông tin, độ tin cậy và giá trị pháp lý của văn bản, tài liệu điện tử. Chính vì vậy, việc triển khai sử dụng chữ ký số là cần thiết và phù hợp với yêu cầu về ứng dụng CNTT, đẩy mạnh các giao dịch trực tuyến hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng bảo đảm an toàn, bảo mật, được xác thực và có giá trị pháp lý, thì việc sử dụng chữ ký số là rất cần thiết và quan trọng, đặc biệt là đối với công tác quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, viên chức cần có sự nhận thức thống nhất việc ứng dụng chữ ký số là xu thế tất yếu nhằm tăng cường ứng dụng CNTT, trao đổi văn bản điện tử; đẩy mạnh việc ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong các giao dịch điện tử, từng bước thay thế các giao dịch truyền thống giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh, coi ứng dụng CNTT là nhiệm vụ trọng tâm và gắn kết chặt chẽ với việc cải cách hành chính trong thời gian tới.

Cũng tại Hội thảo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã cấp chứng thư số cho 32 đơn vị đăng ký chứng thư số đợt đầu.

Hồng Loan (Theo mic.gov.vn)