Gửi lúc: 22/03/2018 15:44:14
Bookmark and Share

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ hoàn thành triển khai chữ ký số chuyên dùng trong năm 2018

Ngày 01/3/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phê duyệt kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018. Theo đó, hết năm 2018 sẽ hoàn thành triển khai chữ ký số trong các cơ quan, đơn vị của Bộ.Kế hoạch được phê duyệt nhằm mục đích nâng cao tính an toàn, bảo mật và tin cậy của văn bản điện tử khi trao đổi qua môi trường mạng, nâng cao hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ KH&CN; Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy trong cơ quan Bộ KH&CN thông qua việc sử dụng chữ ký số, đảm bảo an toàn dữ liệu cho ứng dụng thư điện tử, các phần mềm ứng dụng khi cập nhật, trao đổi dữ liệu trên mạng.

Các đối tượng được cấp phát chữ ký số phải sử dụng đúng mục đích phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, tuân thủ các quy định của Pháp luật trong bảo quản, sử dụng chữ ký số. Các văn bản thông tin chính thức được trao đổi bằng hình thức điện tử trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ KH&CN; giữa các đơn vị thuộc Bộ với các Sở KH&CN và các Bộ, Ban, Ngành liên quan đều phải được sử dụng chữ ký số.

Trung tâm CNTT (Bộ KH&CN) sẽ làm đầu mối giúp Bộ KH&CN tổ chức làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ để cấp phát, triển khai và ứng dụng chữ ký số tại Bộ KH&CN có hiệu quả.

Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng sẽ được tiến hành làm 3 đợt. Đợt 1, trong Quý I và Quý II/2018 sẽ hoàn thành triển khai chữ ký số tại Trung tâm CNTT. Đợt 2, vào Quý III/2018 sẽ triển khai tại Văn phòng Bộ. Đợt 3 sẽ triển khai tác các đơn vị trực thuộc Bộ. 
Dự kiến trong tháng 12/2018, Bộ KH&CN sẽ tổng kết, đánh giá kết quả triển khai chữ ký số chuyên dùng tại Bộ KH&CN và đề ra phương hướng, kế hoạch triển khai năm 2019.

Hồng Loan (theo most.gov.vn)