Gửi lúc: 24/06/2016 08:50:10
Bookmark and Share

Học viện An ninh nhân dân và Bkav hợp tác đào tạo nhân lực an toàn thông tin mạng

Ngày 14/6/2016, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Học viện An ninh nhân dân và Tập đoàn công nghệ Bkav. Hai bên sẽ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu an toàn thông tin mạng, phối hợp triển khai các giải pháp an toàn mạng và cùng tham gia các hoạt động nhằm phát triển cộng đồng an toàn thông tin mạng tại Việt Nam.

Dự Lễ ký kết có Đại tá, PGS.TS Lê Văn Thắng, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch phụ trách An toàn mạng của Bkav và các cán bộ của hai đơn vị.

Nội dung chính của việc phối hợp giữa hai đơn vị này là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. 

Tập đoàn công nghệ Bkav sẽ tư vấn cho Học viện các giải pháp công nghệ khi triển khai Đề án 99 (Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020); Hàng năm tổ chức cho sinh viên ngành công nghệ thông tin và an toàn thông tin tham gia thực hành môn học, thực tập ngắn hạn, dài hạn tại Bkav. 

Bên cạnh đó, hai bên sẽ xây dựng, triển khai các chương trình bồi dưỡng, đào tạo về an toàn mạng và các lĩnh vực liên quan; Tổ chức ngày hội hướng nghiệp cho sinh viên dân sự của Học viện; Cử chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm, uy tín và trình độ tham gia giảng dạy, báo cáo thực tế, báo cáo chuyên đề về an toàn mạng; Đưa các giải pháp công nghệ tiên tiến của Bkav vào trong chương trình đào tạo, tập huấn về an toàn mạng do Học viện tổ chức. 

Hai bên cũng hợp tác tổ chức Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin; Triển khai và công bố các giải pháp đảm bảo an toàn mạng và an toàn hệ thống máy tính; Đưa các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện có tính khả thi thành các giải pháp, sản phẩm công nghệ; Hỗ trợ nhau trong tổ chức các kỳ thi về an toàn mạng.

Ngoài ra, Bkav và Học viện An ninh sẽ phối hợp trao đổi thông tin, nhân lực trong công tác ra đề và tổ chức các cuộc thi an toàn mạng trong nước và quốc tế như: WhiteHat Contest, WhiteHat Grand Prix của Bkav và Chiến sĩ An ninh mạng của Học viện. Đặc biệt, Học viện An ninh nhân dân cũng sẽ tham gia quản trị diễn đàn an toàn mạng WhiteHat.vn; Bkav tham gia Câu lạc bộ An toàn mạng NSC500 do Học viện thành lập.

HL (theo Nhịp sống số)