Gửi lúc: 14/10/2019 14:26:15
Bookmark and Share

Cách phát hiện ứng dụng truy cập camera trái phép trên Windows 10

Camera hay micro là những thiết bị dễ trở thành đích nhắm của tin tặc, bởi những thông tin nhạy cảm được lưu trữ. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn người dùng thực hiện cách kiểm tra các ứng dụng truy cập camera trái phép trên hệ điều hành Windows 10.

Có rất nhiều cách để bảo vệ người dùng tránh khỏi việc bị tin tặc theo dõi camera. Trong đó, cách thủ công và đơn giản nhất là sử dụng một vật che đi camera khi không sử dụng, bằng cách dán giấy ghi chú vào camera. Về biện pháp kỹ thuật,  người dùng cần nhận diện các phần mềm đang sử dụng camera qua các tiện ứng và ứng dụng.

Với hệ điều hành Windows 10, Microsoft đã cung cấp một ứng dụng có tên là Process Explorer. Với ứng dụng này, việc tìm ra chương trình nào đang truy cập vào camera để ngăn chặn là khá dễ dàng. Người dùng có thể tải ứng dụng qua đường dẫn tại đây.

Giao diện ứng dụng Process Explorer

Sau khi tải ứng dụng, người dùng giải nén nội dung của tệp ZIP và điều hướng đến thư mục con ProcessExplorer. Trong thư mục con này, nhấp chuột phải vào phiên bản ứng dụng đáp ứng với hệ thống của người dùng (32 bit hoặc 64 bit) và chọn Run as Administrator. Trong hộp thoại Điều khiển tài khoản người dùng (User Account Control), chọn Yes để bắt đầu mở ứng dụng. Chọn Agree để đồng ý với các điều khoản cấp phép. Sau đó, thu nhỏ cửa sổ ứng dụng Process Explorer để quay lại sau.

Bước tiếp theo là xác định camera của người dùng trong hệ điều hành Windows 10. Điều này được thực hiện bằng cách nhấp chuột phải vào Menu Start, chọn Trình quản lý thiết bị (Device Manager). Mở Thiết bị hình ảnh (Imaging Devices), sau đó tìm tên của thiết bị camera.

Bấm chuột phải camera, chọn Thuộc tính (Properties), chọn thẻ Chi tiết (Details). Trong Thuộc tính (Property), chọn Physical Device Object name (Tên thiết bị vật lý) và bấm chuột phải vào giá trị, chọn Copy.

Mở ứng dụng Process Explorer và trong thanh menu, chọn Find (hoặc Ctrl+F), sau đó Paste để dán giá trị đã sao chép từ tên của thiết bị trong Physical Device Object name.

Nhấp vào Tìm kiếm (Search) và chờ kết quả. Một danh sách các tiến trình có quyền truy cập vào camera sẽ được hiển thị. Từ đây, người dùng có thể tìm trong danh sách này những quy trình lạ để tìm hiểu và ngăn chặn chúng. Khi đã tìm thấy tiến trình lạ hay độc hại, người dùng cần nhấp chuột phải vào tiến trình này, chọn Thuộc tính (Properties), sau đó chọn Ngưng tiếng trình (Kill Process), xác nhận với OK.

Người dùng có thể dễ dàng phân biệt các ứng dụng đáng tin cậy với các ứng dụng lạ hay không cần sử dụng camera. Tên của phần mềm được liệt kê trong Miêu tả (Description) và Tên công ty (Company Name) trong danh sách các tiến trình, để phân biệt đó là tiến trình có mục đích gì và có nguồn gốc từ đâu.

Nếu phát hiện các vấn đề đáng nghi ngờ, người dùng cần nhanh chóng ngưng tiến trình và sử dụng phần mềm antivirus đáng tin cậy để quét và ngăn chặn mã độc.

T.U