Handbook of Information and Communication Security

Sổ tay thông tin và an ninh truyền thông

Tác giả: Peter Stavroulakis, Mark Stamp
Nhà xuất bản: Springer
Năm xuất bản: 2010
Lần xuất bản:
Số trang: 867 trang
Tóm tắt: Sổ tay Thông tin và Truyền thông bao gồm một số các tiến bộ mới nhất trong nguyên tắc cơ bản, mật mã, phát hiện xâm nhập, kiểm soát truy cập, mạng (bao gồm phần mở rộng về quang học và các hệ thống không dây), phần mềm, pháp y và các vấn đề phá.
Từ khóa: mật mã, phát hiện xâm nhập, kiểm soát truy cập, mạng, an toàn thông tin, phần mềm


«Quay lại