Essential Computer Security

Khái quát an ninh máy tính

Tác giả: Tony Bradley, Lary Chaffin
Nhà xuất bản: Andrew Williams
Năm xuất bản: 2006
Lần xuất bản:
Số trang: 306 trang
Tóm tắt: Bảo mật máy tính cung cấp cho người dùng lớn và nhỏ các thông tin mà họ phải biết để bảo vệ trước những rủi ro trên Internet.
Từ khóa: Mật khẩu, virut, mạng, bảo mật, an toàn máy tính, thư điện tử, an toàn vật lý, lưu lượng mạng, thư rác, Linus


«Quay lại