User's Guide to Cryptography and Standards

Sổ tay mật mã học và các tiêu chuẩn

Tác giả: Alex Dent and Chris Mitchell
Nhà xuất bản: Artech House
Năm xuất bản: 2005
Lần xuất bản:
Số trang: 382 trang
Tóm tắt: Với phạm vi và tần suất các cuộc tấn công vào dữ liệu công ty có giá trị phát triển trong những năm gần đây. Sự hiểu biết vững chắc về mật mã là điều cần thiết cho các học viên máy tính/ an ninh mạng, hệ thống các nhà thiết kế, các ứng dụng.
Từ khóa: kiểm soát truy cập, mật mã học, mã hóa khối, chữ ký điện tử, an toàn máy tính, công nghệ tiêu chuẩn


«Quay lại